Prikkelbare darm syndroom (PDS)

Ongeveer 5­2% van de mensen hebben last van chronische buikklachten, zonder dat er bij routine onderzoek iets afwijkends gevonden wordt. Hierbij bestaan de klachten uit opgeblazenheid, winderigheid, buikkrampen tot buikpijn, vaak met wisselende ontlasting of obstipatie. De klachten nemen meestal in de loop van de dag toe. Dit klachtenpatroon wordt prikkelbaar darmsyndroom (=PDS) genoemd, ook wel spastisch colon of IBS (=irritable bowel syndrome).

Oorzaken prikkelbare darm syndroom

Omdat bij PDS geen duidelijke fysieke afwijkingen te vinden waren, werd dit klachtenpatroon in het verleden al gauw als ”psychisch” bestempeld. In een latere fase werd op basis van de veronderstelling dat dit soort klachten mogelijk samenhing met een vezelarm voedingspatroon, het advies gegeven om veel vezels en/of grof bruin brood te eten. Helaas gaf dit bij hooguit 50 % van de patiënten verbetering, de andere 50 % moest er maar mee leren leven. De afgelopen 20 jaar is er gelukkig meer onderzoek verricht naar PBS, maar met nogal tegenstrijdige resultaten. De huidige stand van kennis is dat het toch om een echt lichamelijk probleem gaat met diverse oorzaken, die tot deze pijnlijke verstoorde darmfunctie leiden. Het zenuwstelsel van de darm kan kennelijk overprikkeld raken door ondermeer een verstoorde darmflora, schadelijke stoffen in voedingsmiddelen, een verstoorde galproductie en ook overgevoeligheidsreacties op b.v melk, gluten, tarwe die niet met gewoon bloedonderzoek zijn op te sporen.

Behandeling prikkelbare darm syndroom

In mijn praktijk is het nuttig gebleken om te onderzoeken of het darmslijmvlies een normaal aspect heeft, want een te rode verkleuring of veel slijm kan passen bij PBS, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een echte darmontsteking. Daarnaast wordt bij ons zorgvuldig naar het voedingspatroon gekeken. Meestal biedt dit duidelijke aanknopingspunten voor een op de persoon gericht dieet (dus geen standaarddieet).

Daarnaast worden zonodig supplementen of medicijnen voorgeschreven. Het herstel kan naast het verminderen van de klachten, ook gevolgd worden aan de hand van de verschijnselen bij darmonderzoekonderzoek (proctoscopie). Omdat het herstel van het zenuwstelsel van de darm veel tijd vergt, vraagt het in het algemeen geduld van de patient om volledig klachtenvrij te geraken, maar het is opmerkelijk welke verbeteringen er kunnen ontstaan ook al heeft iemand vanaf de kinderjaren buikklachten.

Vragen

Heeft u aanvullende vragen over onze prikkelbare darm syndroom behandelingen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via contact@praktijkbrunsting.nl of 024 322 1250.