Pijnbehandeling

Pijn is een zeer veel voorkomend verschijnsel dat ons leven dramatisch kan beïnvloeden. Nog afgezien van wat angst voor pijn al niet kan veroorzaken.

Chronische pijn

Acute pijn die een aantal dagen duurt, b.v. na een operatie of verwonding, is in het algemeen goed te beheersen. Als pijn langer dan 6 weken duurt noemen we het chronische pijn. Meer dan 20% van de mensen, vooral ouderen blijken dit te hebben! Pijnstillers helpen vaak niet, hebben teveel bijwerkingen of worden niet verdragen. Uiteindelijk biedt de pijnpoli, soms na lange wachttijd, helaas ook niet altijd soulaas.

En dan is het niet alleen meer pijn, maar het grootste probleem is dat onze lichaamshouding, gedrag, mensen in de directe omgeving erdoor beïnvloed worden en gaan bijdragen aan het in stand houden van de pijn. Bovendien gaat ons autonome (onbewuste) zenuwstelsel via o.a verkramping van bloedvaten een verdere negatieve bijdrage leveren. Een vicieuze cirkel dus. En complex!

Hoe kunnen wij pijn behandelen?

Ook in ons bewuste zenuwstelsel raken banen als het ware ingeslepen en verbreed door de steeds aanwezige pijn en het daarbij behorende gedrag. Een ‘gemakkelijke ‘ weg dus. Deze ‘gemakkelijke’ weg voor het lichaam minder interessant te maken proberen we te bereiken via acupunctuur en neuraaltherapie, waarbij ook oefeningen gegeven worden en gedragsveranderingen gestimuleerd. Door tegelijkertijd verschillende elkaar beïnvloedende en versterkende factoren te behandelen, kunnen we regelmatig toch nog verbeteringen bereiken.

Kijkt u voor specifieke klachten onder neuraaltherapie.

Vragen

Heeft u aanvullende vragen over onze pijnbehandelingen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via contact@praktijkbrunsting.nl of 024 322 1250.