Neuraaltherapie

Wat is neuraaltherapie?

Neuraaltherapie is een bijzondere therapie waarbij een vloeistof, meestal procaïne, ingespoten wordt op speciale plaatsen in het lichaam. Vanuit de acupunctuur is al honderden jaren bekend dat prikken in het lichaam een reactie geeft, en als het op de juiste plekken gedaan wordt, het bij een zieke tot verbetering of zelfs genezing kan leiden. Door toeval hebben twee Duitse artsen ontdekt dat als ze procaïne, dat vroeger vooral gebruikt werd om te verdoven, injecteerden in b.v. een litteken, dit soms een ogenblikkelijke verbetering gaf van een klacht op een andere plek in het lichaam. Ze noemden dit het Sekunden-fenomeen. De klacht moet dan op slag verdwijnen en minstens 24 uur weg blijven. Duurt het maar een half uur, dan kan het immers een verdovingseffect zijn. Door het prikken met procaïne een aantal malen te herhalen, duurt de reactie steeds langer tot uiteindelijk herstel of een betere toestand bereikt wordt. Een voorbeeld: iemand heeft langdurige onbegrepen knieklachten met een normale röntgenfoto. Het litteken van een blindedarm operatie wordt geprikt met procaïne en de kniepijn verdwijnt op slag!

Hoe is neuraaltherapie te verklaren?

Een verklaring is dat alle miljarden cellen in het lichaam met elkaar in contact staan en informatie aan elkaar overdragen via vloeistof tussen die cellen. Die vloeistof wordt in de geneeskunde intercellulaire vloeistof of interstitiëel systeem genoemd. Om te benadrukken dat het meer is dan een medium, maar ook sturende regulerende eigenschappen heeft, wordt het in de neuraaltherapie graag Basis Bio Regulatie Systeem genoemd. Alle prikkels van buitenaf of binnenuit kunnen via onze zintuigen, zenuwstelsel (en voedingsstoffen via het bloed) pas ongestoord bij de cellen komen als dit Basis Bio Regulatie Systeem gezond is. Bovendien “weet’ het ene deel van het lichaam continu hoe het andere deel eraan toe is. Met andere woorden, als alles goed is – bloed, zenuwstelsel, hormonen, etc, – maar dit systeem”ziek” dan kan de betreffende persoon zich ziek en moe voelen, of onbegrepen, onbehandelbare klachten hebben.

Waardoor kan het Basis Bio Regulatie Systeem verstoord raken?

Onder andere door permanente storende prikkels,ook wel stoorveld genoemd, afkomstig van chronische ontstekingen ( in b.v. het gebit of de neusbijholtes), littekens ( van operaties, verwondingen, bevallingen), en natuurlijk ook door vervuiling van het systeem zelf als gevolg van vergiftigingen, virussen, giftige milieu-invloeden via water, lucht en voedsel.

Bij welke aandoeningen kan neuraaltherapie helpen?

Bij allerlei soorten pijnklachten. Zoals (chronische) rugpijn, schouderpijn (vastzittende schouder), pijn door artrose (knie, heup). Schijnbaar onbehandelbare pijn waar dan ook in het lichaam moet ook vanuit de neuraaltherapeutische visie beoordeeld worden. Andere voorbeelden:

  • Hoofdpijn, migraine, restklachten na een beroerte
  • Syndroom van Tietze, tussenribspijn, tennisarm
  • Prostaatklachten
  • Carpale tunnel syndroom.
  • Restklachten na een operatie, b.v een hernia of HNP operatie
  • Bij sommige gevoelsstoornissen in armen/benen door problemen in schouders en/of rug
  • Bij vele ziektes die direct of indirect met (slechtere) doorbloeding te maken hebben, waaronder ook de moeilijk behandelbare posttraumatische dystrofie, en de zgn. etalagebenen
  • Bij het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS) kan neuraaltherapie in combinatie met andere therapiën een zinvolle bijdrage geven
  • De zgn. vage klachten, die zeer hinderlijk en beperkend kunnen zijn en waarvoor geen verklaring of therapie lijkt te bestaan, kunnen soms heel goed reageren op neuraaltherapie. Speciaal bij vrouwen kunnen er onbegrepen vage klachten ontstaan: na een bevalling, een episiotomie (‘een knip’), of een baarmoederverwijdering. Regelmatig geven vrouwen aan zich herboren te voelen na neuraaltherapie van de onderbuik. Het is jammer dat dit zo weinig bekendheid heeft.

NOTA BENE: Neuraaltherapie helpt niet tegen kanker, erfelijke ziektes en psychische stoornissen.

Waaruit bestaat het eerste consult?

Eerst vragen over uw ziektegeschiedenis en voorgeschiedenis met informatie over voorgaande onderzoeken en behandelingen, medicijngebruik, etc., gevolgd door een lichamelijk onderzoek. Eventueel wordt aanvullend onderzoek zoals röntgenfoto’s aangevraagd. Als uitgesloten is dat er een klacht bestaat die op een gewone wijze behandeld moet worden, en neuraaltherapie lijkt een goede behandelingsmogelijkheid, dan wordt tot een proefbehandeling overgegaan, wat betekent dat er injecties met procaïne gegeven worden met een zeer fijn naaldje op de pijnplaats, of segment, of in een verdachte storing op een andere plek in het lichaam om de reactie te beoordelen. Indien positief, wordt de behandeling in minstens 4 sessies voortgezet en eventueel uitgebreid, waarna gekeken wordt of er voldoende resultaat is. Dit ter beoordeling van de patiënt, en arts.

Vragen

Heeft u aanvullende vragen over onze neuraaltherapie behandelingen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via contact@praktijkbrunsting.nl of 024 322 1250.