Antroposofische geneeskunde

De antroposofische geneeskunde vormt een uitbreiding op de gewone geneeskunde. Cruciaal in deze benadering is dat een mens meer is dan alleen een stoffelijk lichaam, maar dat via het lichaam zich een geest­zielewezen manifesteert welke een ontwikkelingsweg gaat. Het spirituele aspect speelt dus een belangrijke rol.

Potentie antroposofische geneeskunde

Het spanningsveld tussen deze twee ‘delen’, lichaam en geest­ziel is in vele gevallen de oorzaak van ziekte verschijnselen. Ziekte wordt een belangrijke rol toegekend in de ontwikkelingsweg van de mens en wordt in die zin eerder als behulpzaam dan louter negatief bekeken. En vraagt dus eerder om begeleiding dan bestrijding om uiteindelijk tot een werkelijke genezing en verdere ontwikkeling te komen. De antroposofische geneeskunde heeft veel potentie om het complexe menselijke wezen in al zijn diversiteit te ‘ontrafelen’ en tot een, bij de individuele mens passende, therapie te komen.

Consult antroposofische geneeskunde

Een consult bestaat uit een uitgebreide ziekte geschiedenis met persoonskenmerken gevolgd door een lichamelijk onderzoek, zowel gericht op de klacht als ook algemeen om een goed beeld te krijgen van de hele lichamelijke toestand.

Daarna volgt er zo mogelijk een diagnose, zowel in de algemeen bekende reguliere termen geformuleerd als in antroposofische. Hieruit volgt een behandelingsplan.

Behandeling

In de behandeling wordt veelal gezocht naar het hervinden van een balans. Om een voorbeeld te noemen: als vanuit de driedeling denken­-voelen­-willen (fysiek gerepresenteerd door het hoofd­­­ hart/longen ­­­ stofwisseling/ledematen) het denken te veel overweegt en tot uitputting leidt, kan gezocht worden naar een versterking van de tegenpool, in dit geval de stofwisseling. Daartoe staan de antroposofische geneeskunde verschillende wegen ter beschikking.

Naast zoals gezegd de gewone medicijnen en therapieën, operaties, etc. kunnen er antroposofische geneesmiddelen ingezet worden die uit natuurlijke bestanddelen bestaan en meestal verdund en gepotentieerd zijn, een verpleegkundige kan inwrijvingen geven met etherische oliën, een fysiotherapeut kan ritmische massage geven. En er wordt ook veel gebruik gemaakt van kunstzinnige therapie en euritmie­therapie (een bijzondere bewegingstherapie). Afhankelijk van het probleem kunnen deze therapieën naast elkaar ingezet worden, maar ook na elkaar over een langere periode.

Vragen

Heeft u aanvullende vragen over onze antroposofische behandelingen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via contact@praktijkbrunsting.nl of 024 322 1250.